تولید کننده لوله و تجهیزات پلی اتیلن

تولید کننده لوله و تجهیزات پلی اتیلن

تولید کنندۀ لوله پلیکا
تولید کنندۀ تجهیزات آبیاری قطره‌ای

تولید کنندۀ تجهیزات آبیاری قطره‌ای

تولید تجهیزات آبیاری قطره ای